KQD 

Kerem Dinçer tarafndan hayata geçirilen ve İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren bir yazılım ve e-ticaret irketidir. 2019 yılından beri dşüncelerini bir marka ve vizyon olarak şekillendirmeye çalşan Dinçer, uzun bir planlama ve geliştirme sürecinin ardından 2021 Temmuz
ayında tüm ticari izinleri alarak sürdürülebilir ve topluma deer katmayı hedefleyen bir yazlım şirketi olarak faaliyete başlamıştır.


Günümüz hızla değişen dünyasında, işletmelerin müteri ve iş ortaklarıyla örtşen bir amaç ve felsefe ile değer yaratmaya odaklanmaları son derece önemlidir. KQD olarak biz, hayatın ve ticaretin değişen koşullarına en uygun ekilde adapte olabilmek için kendi değerlerimizi ve amaçlarmızı müşterilerimiz ve iş
ortaklarımızla paylaşmay hedefliyoruz. Bu doğrultuda, hayata ve ticarete bakış açınızı daha da ileri taşyabilecek çözümler geliştirmek için çalışıyoruz.


KQD'nin misyonu, yalnzca yazılım üretmek ve pazarlamakla snırlı değildir; aynı zamanda ticari faaliyetlerimiz boyunca hayata ve topluma deer katmayı da
amaçlyoruz. Bu nedenle, sizin bakı açınzı da ileri taşıyabilecek çzümler geliştirmek için sürekli çaba gösteriyoruz.