Kullanım Koşulları

Sevgili ziyaretçimiz, lütfen www.kqd.com.tr web sitemizi ziyaret etmeden önce işbu kullanım koşulları sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Siteye erişiminiz tamamen bu sözleşmeyi kabulünüze ve bu sözleşme ile belirlenen şartlara uymanıza balıdır. Şayet bu sözleşmede yazan herhangi bir koşulu kabul etmiyorsanız, lütfen siteye erişiminizi sonlandırnız. Siteye erişiminizi sürdürdüğünüz takdirde, koşulsuz ve kıstlamasız olarak, ibu sözleşme metninin tamamını kabul ettiğinizin, tarafımzca varsayılacağını lütfen unutmayınız

www.kqd.com.tr.com.tr web sitesi KQD şirketi tarafından ynetilmekte olup, bundan sonra SİTE olarak anılacaktır. İşbu siteye ilişkin Kullanım Koşulları, yayınlanmakla yürürlüğe girer. Deiiklik yapma hakkı, tek tarafl olarak SİTE'ye aittir ve SİTE üzerinden güncel olarak paylaşılacak olan bu değişiklikleri, tüm kullanıcılarımız baştan kabul etmiş sayılır.

Gizlilik

Gizlilik, ayrı bir sayfada, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesinin esasların düzenlemek üzere mevcuttur. SİTE'yi kullandığınız takdirde, bu verilerin işlenmesinin gizlilik politikasına uygun olarak gerçekleştiğini kabul edersiniz.

Hizmet Kapsamı

Şirket Adı olarak, sunacağımız hizmetlerin kapsamını ve niteliğini, yasalar erçevesinde belirlemekte tamamen serbest olup; hizmetlere ilikin yapacağımız deişiklikler, SİTE'de yayınlanmakla yürürlüğe girmiş saylacaktır.

Telif Hakları

SİTE'de yayınlanan tüm metin, kod, grafikler, logolar, resimler, ses dosyalar ve kullanılan yazılımın sahibi (bundan böyle ve daha sonra "içerik" olarak anılacaktır) Şirket Adı olup, tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmakszın site içeriğinin çoaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Genel Hükümler

Sorumluluğun Sınırlandırılması

SİTE'nin kullanımından doğan zararlara ilikin sorumluluğumuz, kast ve aır ihmal ile sınırlıdır. Sözleşmenin ihlalinden doğan zararlarda, talep edilebilecek toplam tazminat, öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdr. Yukarıda bahsedilen sorumluluk snrlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geerli değildir. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolayı, herhangi bir tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır.

Uyuşmazlık Çözümü: İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her trlü uyuşmazlığın çözmünde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır; Çatalca Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 

Bu alşveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadr:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (site’) Karacaköy Merkez Mah. Aladağ Sokak No:1 atalca / İstanbul adresindeki KEREM DİNÇER KQD firmasının (Firma) maldır ve onun tarafndan işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşn üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduunuzu, anladığnızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş saylırsınız. 

 

İşbu sözleme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümllükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümllükleri eksiksiz, doğru, zamannda, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağın kabul ve taahhüt eder.

c.Kullanıcı, sitenin kullanmında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağnı aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağnı peşinen kabul eder. 

d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dıı faaliyetleri teşvik eden ierikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tr hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü ahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

 

2.  Fikri Mülkiyet Haklar

2.1. İşbu Site’de yer alan nvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mlkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. şbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılmas söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltlamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

 

3. Gizli Bilgi

3.1. Firma, site zerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyad, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her trlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

 

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınrlı olmak üzere, Sitenin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini itirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasna muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDES UYGULANABİLİR KANUNUN ZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMN GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA LE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

 

5. Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı, doru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıc bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıc, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarndan ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazlarn zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

 

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülkleri askıya alınır. 

 

7. Szleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliini korumaya devam eder.

 

8. Sözleşmede Yapılacak Değiiklikler

 

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve ibu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nn sorumluluğundadır. Kullanıc, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılr.

9. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının yelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıc, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak dier tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geerli sayılacağın kabul eder.

 

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 saylı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.